Translate

Search This Blog

0

You're doing just fine

Posted in , , , ,

You are doing just fine

Take a shower
Wash off the day
Drink a glass of water
Make the room dark
Lie down and close your eyes.
Notice the silence. Notice your heart. Still beating. Still fighting
You made it, after all. You made it, another day. And you can make it one more
You're doing just fine

you are doing just fine
You're doing just fine

Chelsy Nguyen mời bạn chia sẻ và đặt câu hỏi quan tâm ở phần comment phía dưới bài viết này nhé. Cảm ơn vì bạn đã đến.

Chia sẻ là yêu thương. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. (Pháp Ho'oponopono)

Xem thêm các nội dung khác ở đây nhé:

Trang Chủ đề Tổng hợp đầy đủ các bài viết:

0 comments:

Do you like me ?

ups