Translate

Search This Blog

0

Điều gì đúng với bạn thì nghĩa là nó đúng - Meaning things

Posted in , ,

Điều gì đúng với bạn thì nghĩa là đúng 


điều đúng meaning things
Điều đúng | Meaning things

Tôi không ép buộc điều gì. Thứ gì chảy cứ chảy, thứ gì tan, đã tan rồi. Tôi chỉ có khoảng trống và năng lượng cho những thứ có ý nghĩa với tôi. Ôm

Chelsy Nguyen mời bạn chia sẻ và đặt câu hỏi quan tâm ở phần comment phía dưới bài viết này nhé. Cảm ơn vì bạn đã đến.

Chia sẻ là yêu thương. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. (Pháp Ho'oponopono)

Xem thêm các nội dung khác ở đây nhé:

Trang Chủ đề Tổng hợp đầy đủ các bài viết:

0 comments:

Do you like me ?

ups